ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༢/༢༣

བོད་པ་དང་ཐེ་ཝན་པ་ཚོས་པེ་ཅིང་གི་རྩེད་འགྲན་ལ་ངོ་རྒོལ།


༄༅།། རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ནམ་ཡིན་ལ་བོད་པ་དང་ཐེ་ཝན་པ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་དངུལ་ཁང་མདུན་དུ་པེ་ཅིང་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་དགུན་དུས་ཀྱི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པར་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་ཅིང་། དེ་ནི་ཐེ་ཝན་གྱི་ས་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་ནག་དམར་ཤོག་གཞུང་གི་གཞུང་ཚབ་ཁང་སོགས་མེད་པའི་སྟབས་ཀྱིས་ཡིན་པ་དང་གཤམ་ལ་བདེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོ་ལགས་ཀྱིས་ཐེ་ཝན་བོད་དོན་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགན་འཛིན་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་ལ་ཐེ་ཝན་གྱི་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་དེའི་སྐོར་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG