ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

བོད་པ་དང་ཐེ་ཝན་པ་ཚོས་པེ་ཅིང་གི་རྩེད་འགྲན་ལ་ངོ་རྒོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། རེས་གཟའ་ལྷག་པ་ནམ་ཡིན་ལ་བོད་པ་དང་ཐེ་ཝན་པ་ཚོས་རྒྱ་ནག་གི་དངུལ་ཁང་མདུན་དུ་པེ་ཅིང་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་དགུན་དུས་ཀྱི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པར་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་ཅིང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG