ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

རྒྱ་ནག་གི་གཅིག་གྱུར་བཅའ་ཁྲིམས་ཀྱིས་རང་ལ་དཀའ་ངལ།


༄༅།། ཐེ་ཝན་གྱི་མཐོ་རིམ་དཔོན་རིགས་ཤིག་གིས་ཕྱི་ཟླ་༣་པའི་ཚེས་༢༤་ཉིན་ཏེ། རེས་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་གིས་མཚོ་འགག་ཕྱོགས་གཉིས་གཅིག་གྱུར་བྱ་དགོས་པའི་ཁྲིམས་ཤིག་གཏན་འབེབས་བྱས་ཡོད་པར་དགེ་མཚན་མེད། དེའི་རྒྱུ་མཚན་ནི་མ་འོངས་པར་པེ་ཅིང་གིས་སོ་སོར་གནོན་ཤུགས་ཧ་ཅང་ཆེན་པོ་སྤྲོད་ཡས་ཤིག་དང་དུས་བཀག་གི་ནང་ཚུད་དུ་ཐེ་ཝན་དང་རྒྱ་ནག་གཉིས་གཅིག་གྱུར་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཟེར་ནས་གང་ཅིའི་གནས་སྟངས་ཛ་དྲག་ཆེ་རུ་གཏོང་ངེས་རེད་ཅེས་བརྗོད་འདུག་པའི་སྐོར། རྒྱལ་སྤྱིའི་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་བདེ་ཆེན་རྒྱ་མཚོས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG