ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེས་སླར་ཡང་དངུལ་ཁང་ཆེ་གྲས་ཤིག་ལ་སྐྱོན་བརྗོད།


༄༅།། ཨ་མི་རི་ཀའི་ཕྱི་སྲིད་དྲུང་ཆེས་དབྱིན་ཇིའི་རྒྱལ་ས་ལོན་ཌོན་དུ་གཞིས་ཚུགས་ཡོད་པའི་ཧོང་ཀོང་དང་ཧྲང་ཧེ་དངུལ་ཁང་གིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་གནོན་ཤུགས་ལ་མགོ་སྒུར་ཏེ་ཧོང་ཀོང་གི་དམངས་གཙོ་དོན་གཉེར་བའི་གསར་ཁང་གི་འགན་འཛིན་ཚོའི་བཅོལ་དངུལ་ལ་དོ་དམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཀྱང་ཨ་མི་རི་ཀས་ཉེས་ཆད་བཅད་པའི་རྒྱ་གཞུང་གི་འགོ་ཁྲིད་ཚོར་དེ་འདྲའི་དམ་དྲག་གང་ཡང་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་མི་འདུག་ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་ཤུགས་ཆེན་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG