ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༢༡

ཀུང་ཧྥུ་བཙུན་མ་ཚོར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ།


༄༅།། དེང་སྐབས་ཡོངས་གྲགས་སུ་ཀུང་ཧྥུ་བཙུན་མ་ཞེས་འབོད་པའི་འབྲུག་དགའ་བ་འཁྱིལ་དགོན་པའི་བཙུན་མ་ཚོས་དྲག་རྩལ་སློབ་གསོ་བརྒྱུད་ནས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ས་ཁུལ་གྱི་བུ་མོ་ལོ་ཆུང་རྣམས་དང་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་པ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་ཞབས་འདེགས་གང་ལེགས་བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་ཐོབ་སྟེ་༢༠༢༡་ལོའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ་དང་ཚན་རིག རིག་གཞུང་ལྷང་ཁང་གི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་འདུག་པའི་སྐོར། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པའི་དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG