ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦

ཀུང་ཧྥུ་བཙུན་མ་ཚོར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཡོངས་གྲགས་སུ་ཀུང་ཧྥུ་བཙུན་མ་ཞེས་འབོད་པའི་འབྲུག་དགའ་བ་འཁྱིལ་དགོན་པའི་བཙུན་མ་ཚོས་དྲག་རྩལ་སློབ་གསོ་བརྒྱུད་ནས་ཧི་མ་ལ་ཡའི་ས་ཁུལ་གྱི་བུ་མོ་ལོ་ཆུང་རྣམས་དང་བུད་མེད་ཀྱི་ནུས་པ་ཡར་རྒྱས་གཏོང་རྒྱུར་ཞབས་འདེགས་གང་ལེགས་བསྒྲུབས་ཡོད་པའི་ངོས་འཛིན་ཐོབ་སྟེ་༢༠༢༡་ལོའི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོ་དང་ཚན་རིག

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG