ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་སྤེན་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༣

རྒྱ་ནག་གིས་ལི་ཐུ་ཝེ་ཎི་ཡ་ནས་སྐམས་ཤ་ནང་འདྲེན་བྱ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག


༄༅།། སྔ་ལོ་ལུ་ཐུ་ཝེ་ཎི་ཡའི་གཞུང་གིས་རང་གི་ས་ཐོག་ཏུ་ཐེ་ཝན་པའི་སྐུ་ཚབ་དོན་གཅོད་ཁང་ཞེས་སྒོ་བྱང་བྲིས་པའི་ལས་ཁུངས་ཤིག་སྒོ་འབྱེད་དུ་བཅུག་ནས་རྒྱ་ནག་དང་ལུ་ཐུ་ཝེ་ཎི་ཡ་གཉིས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་སྡུག་ཏུ་སོང་། ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གིས་ལུ་ཎི་ཝེ་ཎི་ཡ་ནས་སྐམས་ཤ་ནང་འདྲེན་བྱ་རྒྱུ་མཚམས་འཇོག་བྱས་ཤིང་། འདི་ནི་ཉེ་ཆར་དབྱིན་ཇི་དང་ཡུ་རོབ་རུབ་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་ལི་ཐུ་ཝེ་ཎི་ཡར་རྒྱབ་སྐྱོར་བྱ་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་ཡོད་པའི་རྗེས་སུ་བྱུང་བ་ཞིག་ཡིན་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG