ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༣

རྒྱ་ནག་ལ་བསྐྱར་དུ་རིག་གསར་གྱི་ལས་འགུལ་ཞིག་ལང་མི་ཉན།


༄༅།། ཉེ་ཆར་རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་གཉེར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་བཅུ་གྲངས་ཤིག་གིས་གསར་བརྗེའི་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་མོ་ཞིག་འབྱུང་བཞིན་པ་ཞེས་ཁ་བྱང་བཀོད་པའི་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་སྤེལ་བར་མི་ཚང་མས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་གྱིས་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་ཤིང་། དེའི་ཐད་དྲྭ་རྒྱའི་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ཏུའང་གླེང་སློང་ཆེན་པོ་དང་དཔྱད་བརྗོད་པ་མང་པོ་ཞིག་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་རིག་གནས་གསར་བརྗེ་ཐེངས་གཉིས་པ་ཞིག་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་རྟགས་མཚན་རེད་ཅེས་དབྱེ་ཞིབ་བྱས་འདུག་པའི་སྐོར། ཨ་རིའི་རླུང་འཕྲིན་ཁང་གི་རྒྱ་སྐད་སྡེ་ཚན་གྱིས་རིག་གསར་གྱི་གནོད་འཚེ་ཐེབས་མཁན་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་རྩོམ་པ་པོ་དང་ཆི་ཁ་གྷོ་སློབ་ཆེན་གྱི་དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ཝང་ཡུག་ཆིན་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པ་དེ་དཀོན་མཆོག་དོན་གྲུབ་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG