ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

དཔེ་ཀློག དབང་འདུས་ཀྱི་ཉིན་ཐོ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཕྱི་ལོ་༡༩༨༠་ལོར་བོད་ནང་གི་ཤེས་ཡོན་སློབ་གསོའི་གནས་སྟངས་རྟོག་ཞིབ་ཆེད་དུ་བོད་གཞུང་སྐུ་ཚབ་ཚོགས་ཆུང་གསུམ་པའི་ཁོངས་སུ་བོད་ལ་ཕེབས་པའི་ཧོན་སུར་གཞིས་ཆགས་ཀྱི་བོད་ཡིག་དགེ་རྒན་དབང་འདུས་ཀྱིས་བྲིས་པའི་བོད་ཡིག་གི་ཉིན་ཐོ་ཞེས་པ་དེ་རྩོམ་པ་པོ་བུ་ཆུང་བསོད་ནམས་ཀྱིས་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བར་བཅར་འདྲིས་ཞུས་ཡོད།།

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG