ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༥/༣༡

ཞི་ཨན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ནད་དུག་འགོས་པའི་ནད་པ་ཇེ་མང་དུ་ཕྱིན་འདུག


༄༅།། རྒྱ་ནག་གི་ཞི་ཨན་གྲོང་ཁྱེར་དུ་ཟླ་འདིར་ས་གནས་རང་དུ་བྱུང་བའི་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་འགོས་པའི་ནད་པ་༡༠༠༠་ལྷག་བརྒལ་ཡོད་ཅིང་། ཉེ་བའི་ཉིན་གྲངས་ཁ་ཤས་ཀྱི་རིང་དུ་ཉིན་ལྟར་ནད་པ་གསར་པ་བརྒྱ་ལྷག་འབྱུང་གི་ཡོད་པས་ཞི་ཨན་གྲོང་ཁྱེར་གཞུང་གིས་མི་མང་ཡོད་དོ་ཅོག་ལ་བརྟག་དཔྱད་ཐེངས་ལྔ་པ་རེ་བྱ་དགོས་པའི་བཀོད་ཁྱབ་བཏང་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་དཀོན་མཆོག་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་གིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG