ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༢

ཞི་ཅིན་ཕིང་ནས་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ལ་ཚོགས་བཅར་ཞུ་ཡི་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན།


རྒྱ་ནག་གི་སྲིད་འཛིན་ཞི་ཅིན་ཕིང་ནས་གང་མགྱོགས་འཚོགས་རྒྱུའི་རྒྱལ་སྤྱིའི་ལྷན་ཚོགས་གཉིས་ཐོག་དངོས་སུ་ངོ་བཅར་ཞུ་ཡི་མེད་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན་པའི་རྗེས་སུ་དེའི་ཐད་ཚོད་དཔག་འདྲ་མིན་ཡོང་གི་ཡོད་པ་དང་། དབྱེ་ཞིབ་པ་ཁག་ཅིག་གིས་རྒྱ་ནག་ལ་སྔར་རྒྱུན་བཞིན་འཛམ་གླིང་གི་དབུ་ཁྲིད་གཞན་དང་ངོ་ཐུག་གི་གདེང་ཚོད་མེད་པར་འགྱུར་ཡོད་ཅེས་གསུང་གི་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གནས་རོགས་གནང་།


XS
SM
MD
LG