ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༩

ཐེ་ཝན་གྱི་དཔུང་དམག་ལ་ཨ་རིའི་དཔུང་དམག་གིས་སྦྱོང་དར་སྤྲད་པའི་སྐོར་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་མི་འདོད་པ།


ཐེ་ལྦན་གྱི་སྲིད་འཛིན་གྱིས་ཡུལ་དེའི་དཔུང་དམག་ལ་ཨ་རིའི་དཔུང་དམག་གིས་དྲག་པོའི་སྦྱོང་དར་སྤྲད་ཡོད་པ་མ་ཟད། ད་དུང་གནད་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཐད་ལ་ཡང་ཕྱོགས་གཉིས་ཕན་ཚུན་མཉམ་ལས་བྱས་ཡོད་སྐོར་གསར་འགོད་པའི་དྲི་བར་ལན་འདེབས་གནང་ཡོད་པ་དེར་རྒྱ་ནག་གཞུང་ཁོང་ཁྲོ་ཆེན་པོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར་གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ནང་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་ཁག་ཅིག་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུས་གནང་གི་རེད།


XS
SM
MD
LG