ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༡༠

བོད་པའི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པའི་ནན་སྐུལ།


༄༅།། དེང་སྐབས་སུད་སིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཇཱི་ཎི་ཝྭར་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཐེངས་༤༨་པ་འཚོགས་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་འཐུས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་གིས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བརྩི་བཀུར་ཞུ་དགོས་པའི་ནན་སྐུལ་བྱས་ཡོད་ཅིང་། དེ་བཞིན་སུད་ཛར་ལན་ཌིར་བཅའ་སྡོད་བོད་ཀྱི་སྐུ་ཚབ་དོན་ཁང་གི་ལས་བྱེད་པ་སྐལ་ལྡན་མཚོ་མོས་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལ་རྒྱ་ནག་གིས་བརྩི་མེད་བརྡལ་བཤིག་བཏང་དང་གཏོང་བཞིན་འདུག་ཅེས་གཏམ་བཤད་གནང་བ་བཅས་ཀྱི་གནས་ཚུལ་ཞིག་ཀུན་བཟང་སྒྲོལ་མས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG