ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༡༠

ཊོ་རན་ཊོ་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པར་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ།


༄༅།། སྔ་ལོ་ཁེ་ན་ཌའི་གྲོང་ཁྱེར་ཆེན་པོ་ཊོ་རན་ཊོ་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པས་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་ཁྱབ་གདལ་གྱི་དཀའ་ངལ་ཆེ་བའི་དུས་སུ་ས་གནས་ཀྱི་མང་ཚོགས་ལ་བཟའ་བཏུང་དང་ཁ་རས་སོགས་སྦྱིན་གཏོང་། དེ་བཞིན་སྤྱི་ཚོགས་ལ་སྲི་ཞུ་བསྒྲུབས་པར་ཨིཀྲོ་བྷི་ཀོག་གཟེངས་རྟགས་ཐོབ་ཡོད་པའི་སྐོར། ཊོ་རན་ཊོ་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་ལགས་སུ་ནམ་མཁའ་བསྟན་འཛིན་གྱིས་བཅར་འདྲི་ཞུས་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG