ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༤/༡༩

ཀྲོ་རན་ཀྲོའི་བོད་པའི་གཞོན་ནུ་ཚོས་པེ་ཅིང་གི་རྩེད་འགྲན་ལ་ངོ་རྒོལ།


༄༅།། ཁེ་ན་ཌའི་ཀྲོ་རོན་ཀྲོ་ས་གནས་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱིས་རེས་གཟའ་ལྷག་པའི་ཕྱི་དྲོ་ནམ་ཡིན་ལ་ཁེ་ན་ཌའི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་ཚོགས་ཆུང་གི་ལས་ཁུངས་མདུན་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་ཚུགས་རྒྱུའི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་ལ་ཁེ་ན་ཌ་མཉམ་ཞུགས་བྱ་རྒྱུ་ཕྱིར་འཐེན་གནང་དགོས་ཞེས་ངོ་རྒོལ་ལས་འགུལ་སྤེལ་མུས་ཡིན་པའི་སྐོར། བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG