ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༦

ལི་ཐུ་ཝྭེ་ནི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད།


༄༅།། ལི་ཐུ་ཝྭེ་ནི་ཡའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱིས་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཞིན་ཅང་ལ་མི་རིགས་གཙང་སེལ་གྱི་སྲིད་ཇུས་ཤིག་ལག་བསྟར་བྱེད་བཞིན་འདུག་ཅེས་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི་གྲོས་གཞི་ཞིག་ལ་རྒྱབ་སྐྱོར་ཞུས་ཡོད་ཅིང་། གྲོས་གཞི་དེར་བོད་ནང་གི་གནས་སྟངས་ཀྱང་ཛ་དྲག་ཡོད་པ་དང་བོད་དོན་ཐག་གཅོད་བྱེད་པར་༧གོང་ས་མཆོག་ལ་གྲོས་མོལ་བྱ་དགོས་ཞེས་ཡུ་རོབ་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་རྒྱ་ནག་ལ་གནོན་ཤུགས་སྤྲོད་དགོས་པ་སོགས་འཁོད་ཡོད་པའི་སྐོར། སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG