ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༡༦

རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གཏམ་ཚོགས་པོ་ཊ་ཁེསི། བལ་ཡུལ་གྱི་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་བསྡུའི་གནད་དོན་གླེང་བ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྩོམ་སྒྲིག་པའི་གཏམ་ཚོགས་པོ་ཊ་ཁེསི་ཀྱི་ལེ་ཚན་དེའི་ནང་བལ་ཡུལ་ནང་གོ་བསྒྲིག་ཞུ་རྒྱུའི་རྒྱལ་ཡོངས་འོས་བསྡུའི་འགྲན་རྩོད། རྩ་དོན། མང་ཚོགས་ཀྱི་དོ་འཁུར་བྱ་ཡུལ་གྱི་གནད་དོན། དེ་བཞིན་རྒྱ་དཀར་ནག་གཉིས་ཀྱི་ཤུགས་རྐྱེན་སོགས་ཀྱི་གནད་དོན་ཁག་གི་ཐད་བློ་བཟང་ཡེ་ཤེས་ལགས་ཀྱིས་ངོ་སྤྲོད་ཞུས་པ་གསན་རོགས།

XS
SM
MD
LG