ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༨

བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གལ་ཆེན་དང་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ།


༄༅།། འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གཤམ་གཤིས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༢༦་པར་ཕེབས་པའི་བོད་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་ལས་འགུལ་པ་ཚོས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ནི་འཛམ་གླིང་གི་ཁོར་ཡུག་ལ་ཧ་ཅང་གི་གལ་གནད་ཆེན་ཞིག་ཡིན། དེར་བརྟེན་བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཞེས་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་ལགས་ཀྱིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་བཅར་འདྲི་ཞུས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་ཞིག་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG