ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༡/༢༨

བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་གལ་ཆེན་དང་སྲུང་སྐྱོབ་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གཤམ་གཤིས་ཚོགས་ཆེན་ཐེངས་ ༢༦་པར་ཕེབས་པའི་བོད་ཀྱི་འཐུས་མི་དང་ལས་འགུལ་པ་ཚོས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ནི་འཛམ་གླིང་གི་ཁོར་ཡུག་ལ་ཧ་ཅང་གི་གལ་གནད་ཆེན་ཞིག་ཡིན། དེར་བརྟེན་བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་དང་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཞེས་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་སྤེལ་གྱི་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG