ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༡༢/༡༡

བོད་དོན་ཚོགས་པ་ཚོས་བོད་ཀྱི་ཁོར་ཡུལ་ལ་དོན་སྣང་ཡོང་ཐབས།


༄༅།། ལྷོ་ཨེ་ཤི་ཡ་དང་ལྷོ་ཤར་ཨེ་ཤི་ཡའི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་ཆུ་ལོག་གི་འཇིག་པ་འབྱུང་བཞིན་པའི་གནད་དོན་ནི་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་གནམ་གཤིས་ཚོགས་ཆེན་ཐོག་ཏུ་གླེང་སློང་བྱེད་བཞིན་པའི་གནད་དོན་གལ་ཆེའི་གྲས་སུ་ཚུད་ཡོད་ཅིང་། བོད་དོན་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་བོད་མཐོ་སྒང་གི་ཁོར་ཡུག་ལ་དོ་སྣང་ཡོང་ཐབས་སུ་ཚོགས་ཆེན་ཚོགས་ཡུལ་དུ་འབད་བརྩོན་ཡོད་དགུ་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐོར། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཞིབ་ཕྲའི་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG