ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༣/༡༠/༠༢

ཆེ་དགྲ་ལྷ་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་དུ་གནས་སྤར།


༄༅།། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་རང་སྐྱོང་ལྗོངས་མི་དམངས་སྲིད་གཞུང་ཟེར་བའི་གཙོ་འཛིན་ཆེ་དགྲ་ལྷ་རྒྱལ་ཡོངས་མི་དམངས་འཐུས་མི་ཚོགས་ཆེན་གྱི་འགོ་ཁྲིད་དུ་བསྐོ་བཞག་བྱ་འཆར་ཅེས་ལྷོ་རྒྱ་ནག་གི་ཞོགས་པའི་ཚགས་ཤོག་གིས་གསར་འགྱུར་སྤེལ་ཡོད་ཅིང་། གནས་ཚུལ་དེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་དང་དོན་སྙིང་སོགས་ལ་བོད་དང་རྒྱ་ནག་གི་གནད་དོན་དབྱེ་ཞིབ་པ་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ལགས་སུ་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་བཅའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG