ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་གསར་པས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་བྱ་དགོས་པའི་སྐུལ་ལྕག


༄༅།། ཨ་རིའི་གཞུང་གིས་བོད་དོན་ལ་འཛིན་པའི་༢༠༠༢་ལོའི་སྲིད་ཇུས་ཀྱི་དགོངས་དོན་གཞིར་བཟུང་ལོ་ལྟར་ཨ་རིའི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གིས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་ཡོང་ཐབས་སུ་ལས་དོན་གང་བསྒྲུབས་ཡོད་མེད་རྣམས་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ལ་སྙན་སེང་ཞུ་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་ལྟར་སྲིད་འཛིན་ཇཱོ་བྷ་ཌན་གྱི་གཞུང་འཛིན་ལྷན་ཁང་གསར་པའི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གིས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གྱི་གནས་བབ་སྐོར་སྙན་ཐོ་དང་པོ་དེ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་དང་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གཉིས་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད་པའི་སྐོར། པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG