ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༦/༢༥

ཨ་རིའི་སྲིད་གཞུང་གསར་པས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་བྱ་དགོས་པའི་སྐུལ་ལྕག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྲིད་འཛིན་ཇཱོ་བྷ་ཌན་གྱི་གཞུང་འཛིན་ལྷན་ཁང་གསར་པའི་ཕྱི་སྲིད་ལྷན་ཁང་གིས་བོད་རྒྱ་འབྲེལ་མོལ་གྱི་གནས་བབ་སྐོར་སྙན་ཐོ་དང་པོ་དེ་ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་འོག་མའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་དང་གྲོས་ཚོགས་གོང་མའི་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་ཚོགས་ཆུང་གཉིས་ལ་འབུལ་ལམ་ཞུས་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG