ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༢

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་པེ་ཅིང་གི་རྩེད་འགྲན་ལ་ངོ་རྒོལ།


༄༅།། རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་ལས་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་༢༠༢༢་ལོར་པེ་ཅིང་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་དགུན་དུས་ཀྱི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ནི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་གཞུང་ཞིག་ལ་གསེར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་སྤྲད་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་སྙན་ཐོ་བཏོན་ནས་པེ་ཅིང་གི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཚོར་དཔུང་པ་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་སྐྱོན་བརྗོད་བྱས་འདུག་པའི་སྐོར། པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG