ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༤/༢༣

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་པེ་ཅིང་གི་རྩེད་འགྲན་ལ་ངོ་རྒོལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱལ་སྤྱིའི་ཚོང་ལས་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཀྱིས་༢༠༢༢་ལོར་པེ་ཅིང་ལ་རྒྱལ་སྤྱིའི་དགུན་དུས་ཀྱི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་འཚོགས་ཀྱི་ཡོད་པ་ནི་དྲག་གནོན་ཅན་གྱི་སྲིད་གཞུང་ཞིག་ལ་གསེར་གྱི་གཟེངས་རྟགས་སྤྲད་པ་ཞིག་རེད་ཅེས་སྙན་ཐོ་བཏོན་ནས་པེ་ཅིང་གི་ཨོ་ལིམ་ཕིཀ་རྩེད་འགྲན་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་མཁན་ཚོར་དཔུང་པ་མཉམ་འབྲེལ་གྱིས་སྐྱོན་བརྗོད

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG