ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༣/༡༢/༠༥

ཨ་རིས་མཐུན་གྲོགས་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་བཞིན་པར་རྒྱ་ནག་གིས་ཁ་གཏད།


ཨ་མི་རི་ཀས་མནའ་མཐུན་རྒྱལ་ཁབ་ཚོ་དང་ལྷན་དུ་རྒྱ་ནག་ལ་ཁ་གཏད་ཀྱི་མཐུན་གྲོགས་རྒྱ་ཆེ་རུ་གཏོང་བཞིན་པར་གདོང་ལེན་གྱི་ཆེད་དུ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཨུ་རུ་སུ་དང་ཨི་རན་སོགས་སྲིད་དབང་སྒེར་གཅོད་ལམ་ལུགས་ཀྱི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་སྟེ། ཚོང་ལས་དང་དཔལ་འབྱོར་སོགས་རྒྱ་ནག་ལ་བརྟེན་དགོས་པའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་འབྲེལ་བ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར། རོ་ཡེ་ཊར་སི་གསར་ཁང་གིས་དཔྱད་ཞིབ་སྤེལ་བ་ཞིག་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG