ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༣

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག


འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་དོན་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༤༢ འདི་སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝར་ཚོགས་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར་རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་སུད་སི་དང་བྷལ་ཇེམ་དེ་བཞིན་ཕྷ་རན་སི་བཅས་ནས་བོད་མི་མང་པོ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་དུ་འདུ་འཛོམས་བྱས་ཏེ་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བ་དང་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག ནང་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་བཅས་པར་དྲག་གནོན་རྒྱ་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་དེར་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱིས་དོ་སྣང་སྔར་ལས་ཤུགས་ཆེ་བ་གནང་དགོས་པའི་འབོད་སྐུལ་དང་ཞུ་གཏུག་གི་ལས་འགུལ་ཞིག་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར་རྒྱལ་མཚན་རིང་ལགས་ཀྱིས་སུད་སི་བོད་རིགས་སྤྱི་མཐུན་ཚོགས་པའི་ཚོགས་གཙོ་མཚམས་མདའ་ནོར་བུ་ལགས་སུ་ལས་འགུལ་སྐོར་ལ་བཅའ་འདྲི་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG