ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༥/༢༢

མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་བོད་དོན་ཞུ་གཏུག


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལས་དོན་ལྷན་ཁང་གི་ཚོགས་འདུ་ཐེངས་༤༢ འདི་སུད་སི་གྲོང་ཁྱེར་ཇི་ནི་ཝར་ཚོགས་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐབས་འདིར་རེས་གཟའ་པ་སངས་ཉིན་སུད་སི་དང་བྷལ་ཇེམ་དེ་བཞིན་ཕྷ་རན་སི་བཅས་ནས་བོད་མི་མང་པོ་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་མདུན་དུ་འདུ་འཛོམས་བྱས་ཏེ་བོད་ནང་གི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་ཇེ་ཞན་ཇེ་སྡུག་ཏུ་འགྲོ་བ་དང་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་དང་སྐད་ཡིག ནང་ཆོས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་བཅས་པར་དྲག་གནོན་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG