ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༣

ཞིས་ཅིན་ཕིང་གྷེ་རི་སི་ལ་འཚམས་འདྲིར་བསྐྱོད་པ།


རྒྱ་ནག་གི་གཞུང་གཉེར་ཞིན་ཧྭ་གསར་འགྱུར་ལས་ཁང་གིས་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་གྷེ་རི་སི་ལ་འཚམས་འདྲིར་བསྐྱོད་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་གིས་ལྷོ་ཨ་མི་རི་ཀའི་རྒྱལ་ཁབ་བྷར་ཛིལ་དང་ཨུ་རུ་སུ། རྒྱ་གར་དང་ལྷོ་ཨ་ཧྥི་རི་ཀ་བཅས་ཀྱི་མཉམ་འབྲེལ་མཐུན་ཚོགས་ཁོངས་ཀྱི་ཚོགས་འཐུས་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ་འབྲེལ་བ་ཡར་རྒྱས་དང་མཉམ་ལས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་ཇེ་ཆེར་གཏོང་རྒྱུར་དམིགས་ཏེ་རྒྱལ་དོན་འཚོམས་འདྲིར་ཐོན་ཟིན་ཡོད་ཅེས་གནས་ཚུལ་སྤེལ་ཡོད་པ་རྣམས་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་ཀྱིས་ཕྱོགས་སྒྲིག་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG