ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༤

ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་ཚིག་སྟོང་མང་དུ་མ་བཤད་ཟེར།


རྒྱ་ནག་གི་འགོ་ཁྲིད་གསར་པ་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གིས་རྒྱལ་ཁབ་ཡར་ཐོན་དུ་གོམ་སྐྱོད་བྱ་རྒྱུར་སྐད་ཆ་སྟོང་པས་དོན་དག་ལ་ཕན་ནུས་ཐོན་རྒྱུ་མ་རེད་ཅེས་འགྲེལ་བརྗོད་བྱས་ཡོད་པ་དང་། ཚོགས་མི་ཚང་མ་དམར་ཤོག་ཚོགས་པའི་སྟངས་འཛིན་འོག་གནས་དགོས་པ་ཡང་འབོད་སྐུལ་བྱས་ཡོད་སྟབས། རྒྱ་ནག་ལ་ཉམས་ཞིབ་གནང་མཁན་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལར་བོད་རྒྱའི་གནད་དོན་བགྲོ་གླེང་ལྷན་ཚོགས་སུ་ཕེབས་མཁན་སྐུ་ཞབས་Gordon Chang ལ་བསྟན་འཛིན་ལྷུན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་བགྲོ་གླེང་གནང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG