ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཉི་མ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༣

ཝུ་ཧན་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གི་ནད་པ་གསར་པ་ཐོན་མེད་ཟེར།


འདས་པའི་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་རིང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཝུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་བྱུང་བའི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཀྱིས་གྲོང་ཁྱེར་དེར་ནད་པ་ཕོན་ཆེན་ཞིག་ཐོན་དུ་བཅུག་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་ཝུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་དང་དེའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཀྱི་ནད་པ་གསར་པ་མི་གཅིག་ཀྱང་ཐོན་མ་སོང་། འོན་ཀྱང་ཉེ་དུས་ཤིག་ནས་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་དེའི་ཁྱབ་གདལ་འགྲོ་ཕྱོགས་ལ་འགྱུར་ལྡོག་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐེབས་ཏེ་ཨ་རི་དང་ཡུ་རོབ་ཕྱོགས་སུ་ཁྱབ་གདལ་ཤུགས་ཆེན་འགྲོ་བཞིན་འདུག་ཅེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར། ཚེ་རིང་དབང་མོས་ཕབ་སྒྱུར་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG