ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

ཝུ་ཧན་ལ་ཏོག་དབྱིབས་ནད་དུག་གི་ནད་པ་གསར་པ་ཐོན་མེད་ཟེར།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

འདས་པའི་ཟླ་བ་ཁ་ཤས་ཤིག་གི་རིང་ལ་རྒྱ་ནག་གི་ཝུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་ནས་བྱུང་བའི་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཀྱིས་གྲོང་ཁྱེར་དེར་ནད་པ་ཕོན་ཆེན་ཞིག་ཐོན་དུ་བཅུག་ཡོད་པ་རེད། ཡིན་ནའང་གཟའ་ཕུར་བུའི་ཉིན་རྒྱ་ནག་སྲིད་གཞུང་གིས་ཝུ་ཧན་གྲོང་ཁྱེར་དང་དེའི་ཉེ་འཁོར་གྱི་ས་གནས་ཁག་ཏུ་ཏོག་དབྱིབས་རིམས་ནད་ཀྱི་ནད་པ་གསར་པ་མི་གཅིག་ཀྱང་ཐོན་མ་སོང་།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG