ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣/༡༡/༢༩

ཨ་རིའི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་ནང་སོག་ནས་ཕྱིར་ཕུད།


༄༅།། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ནང་སོག་ལ་སྐད་གཉིས་སློབ་གསོའི་སྲིད་ཇུས་མེད་པར་བཏང་སྟེ་རྒྱ་ཡིག་འབའ་ཞིག་སློབ་ཁྲིད་བྱ་དགོས་པའི་སྲིད་ཇུས་དེར་སོག་པོའི་མི་མང་གིས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། ཨ་མི་རི་ཀའི་གསར་འགོད་པ་ཞིག་གིས་སོག་པོའི་མི་མང་གིས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་བསྡུ་རུབ་བྱས་པར་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བཀག་ཉར་བྱས་ནས་གསར་འགོད་པ་དེ་ནང་སོག་ནས་ཕྱིར་བཏང་ཡོད་པར་མ་ཟད། རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ནང་སོག་ལ་སྐད་གཉིས་སློབ་གསོའི་སྲིད་ཇུས་མེད་པར་བཏང་བར་སོག་ཡུལ་ཕྱི་ནང་གཉིས་སུ་ངོ་རྒོལ་དང་སྐྱོན་བརྗོད་མུ་མཐུད་དེ་བྱེད་བཞིན་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG