ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་མིག་དམར། ༢༠༢༤/༠༣/༠༥

སྤྱི་ཚོགས་དྲྭ་ལམ་དང་བཙོན་འཇུག་གི་ལོ་ཚད།


焦点对话:封杀大批微信群,中国言论清场何时了?
焦点对话:封杀大批微信群,中国言论清场何时了?

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་པའི་གཏམ་བརྗོད་རང་དབང་ལ་དམ་དྲག་བྱ་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དེར་ཐབས་བྱུས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། འདས་པའི་ཟླ་བ་དེའི་ནང་དུ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གིས་བརྡ་ཁྱབ་ཞིག་བཀྲམ་སྟེ་སྤྱི་ཚོགས་དྲྭ་ལམ་དུ་རྒྱལ་ཁབ་དང་དམར་ཤོག་ཚོགས་པར་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི་ནང་དོན་འཁོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱས་པ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་མཁན་གྱི་རིགས་ལ་ལོ་༡་ནས་༨་བར་གྱི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་བསྒྲགས་ཡོད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་་ཡི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG