ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༦

སྤྱི་ཚོགས་དྲྭ་ལམ་དང་བཙོན་འཇུག་གི་ལོ་ཚད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་བོད་པའི་གཏམ་བརྗོད་རང་དབང་ལ་དམ་དྲག་བྱ་རྒྱུ་ཤུགས་ཆེ་རུ་གཏོང་རྒྱུ་དེར་ཐབས་བྱུས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་ལག་བསྟར་བྱས་དང་བྱེད་བཞིན་ཡོད་ཅིང་། འདས་པའི་ཟླ་བ་དེའི་ནང་དུ་མཚོ་སྔོན་ཞིང་ཆེན་སྲིད་གཞུང་གིས་བརྡ་ཁྱབ་ཞིག་བཀྲམ་སྟེ་སྤྱི་ཚོགས་དྲྭ་ལམ་དུ་རྒྱལ་ཁབ་དང་དམར་ཤོག་ཚོགས་པར་སྐྱོན་བརྗོད་ཀྱི་ནང་དོན་འཁོད་པའི་གནས་ཚུལ་ཁྱབ་སྤེལ་བྱས་པ་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་མི་ཆོག་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཁྱབ་སྤེལ་བྱེད་མཁན་གྱི་རིགས་ལ་ལོ་༡་ནས་༨་བར་གྱི་བཙོན་འཇུག་ཁྲིམས་ཐག་གཅོད་

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG