ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་ཀྱི་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་ནད་ཡམས་ཁྲོད་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཐེངས་འདིའི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་ལ་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ལྟ་བུ་གཞུང་འབྲེལ་མ་ཡིན་པའི་ཚོགས་སྡེ་ཁག་གིས་ནད་ཡམས་ཁྱབ་གདལ་མི་འགྲོ་བའི་དུག་སེལ་གཏོར་བ་དང་ཟུར་བཀག་བྱས་པའི་ནད་པའི་དགོས་མཁོ་ཁག་བསྒྲུབ་བཞིན་ཡོད་པའི་སྐོར་བོད་ཀྱི་གཞོན་ནུ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་གཙོ་མགོན་པོ་དོན་གྲུབ་ལགས་ལ་བཀའ་འདྲི་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG