ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༣/༠༡

ལྡི་ལིའི་ནང་དུ་བོད་མི་ལས་འགུལ་བ་ཞིག་གིས་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་འགོ་འཛུགས་བྱས་པ།


རྒྱ་གར་གྱི་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལིའི་ནང་དུ་ཤེས་རབ་ཚེ་རྡོར་ལགས་ཀྱིས་འཛམ་གླིང་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ལ་བོད་ཀྱི་ནང་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་གནས་སྟངས་ལ་གཟིགས་ཞིབ་གནང་རྒྱུའི་འབོད་བསྐུལ་བྱ་རྒྱུའི་ཆེད་དུ་དུས་ཚོད་ངེས་མེད་ཀྱི་ཟས་བཅད་ངོ་རྒོལ་ཞིག་འགོ་དབུ་འཛུགས་བྱས་ཡོད་པའི་སྐོར་འདི་གའི་གསར་འགྱུར་མཁོ་གཏོང་བ་ཚེ་རིང་དབང་རྒྱལ་ལགས་ཀྱིས་གནས་ཚུལ་བཏང་བ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG