ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཁག་གི་བོད་དོན་སྲིད་ཇུས།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཐེངས་འདིའི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་ལ་འདས་པའི་ལོ་དྲུག་ཅུ་ཡས་མས་ཤིག་གི་རིང་དུ་རྒྱ་གར་གྱི་སྲིད་དོན་ཚོགས་པ་ཁག་གིས་བོད་དོན་ལ་ཆབ་སྲིད་ཀྱི་ལངས་ཕྱོགས་འཛིན་སྟངས་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་ཇི་ལྟར་བྱས་ཡོད་མེད། རྒྱ་གར་གྱི་བོད་དོན་རྒྱབ་སྐྱོར་ཚོགས་པའི་འཕེལ་རིམ་བཅས་ལ་གླེང་མོལ་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG