ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༨

གློ་ཚད་རིམས་ནད་དང་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གི་ཕུགས་བསམ།


ད་ལྟ་རྒྱ་ནག་གི་ཁྱབ་བརྡལ་འགྲོ་བཞིན་པའི་གློ་ཚད་ཀྱི་རིམས་ནད་འདི་རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་དུས་ཐོག་ཏུ་སྔོན་འགོག་བྱས་མ་ཐུབ་པར་སྦ་གསང་བྱས་ཡོད་པས་འགོས་ནད་འདི་ཁྱབ་བརྡལ་མུ་མཐུད་དུ་ཕྱིན་པ་སོགས་ཀྱི་གནས་ཆུལ་བྱུང་བར་མང་ཚོགས་ཀྱིས་ཁོང་ཁྲོ་ཆེན་པོས་སྲིད་གཞུང་ལ་སྐྱོན་བརྗོད་བྱེད་ཕོད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། རྒྱ་ནག་གི་སྤྱི་ཚོགས་སུ་འབྱུང་དཀོན་པའི་སྣང་ཚུལ་འདི་དག་གིས་སྲིད་འཛིན་ཞིས་ཅིན་ཕིང་གི་མ་འོངས་པའི་འཆར་གཞི་ཁག་དོན་འཁྱོལ་དང་ཕུགས་བསམ་རྣམས་འགྲུབ་རྒྱུ་དེར་འགོག་རྐྱེན་འཕྲད་སྲིད་པའི་སྐོར། གསར་འགྱུར་བརྒྱུད་ལམ་ཁག་ལ་ཐོན་པའི་གནས་ཚུལ་རྣམས་དཔལ་མོ་མཁས་གྲུབ་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་ཡི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG