ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

རྡ་ས་ནས་ལྡི་ལི་བར་གོམ་འགྲོད་ལས་འགུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་དུ་བསྟན་འཛིན་བརྩོན་འགྲུས་ལགས་ཀྱིས་བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་རྒྱལ་ས་ལྡི་ལི་བར་གྱི་གོམ་འགྲོད་ལས་འགུལ་ཁྲོད། རྒྱ་གར་གཞུང་དམངས་ལ་རྒྱ་བོད་ས་མཚམས་སུ་རྒྱ་དཀར་ནག་གདོང་ཐུག་བྱུང་བའི་གནས་ཚུལ་དང་འབྲེལ་བོད་དོན་ངོ་སྤྲོད་དང་བཅས་པའི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བཞིན་པའི་སྐོར་ལ་བཀའ་མོལ་གནང་ཡོད།

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG