ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༡

ལྷ་ས་སྐྱོབ་རོགས་ཞེས་རྩོམ་པ་པོ་འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱིས་འབོད་སྐུལ་གནང་བ།


བོད་རིགས་རྩོམ་པ་པོ་འོད་ཟེར་ལགས་ཀྱིས་གཟའ་འཁོར་འདིའི་ནང་དུ་ལྷ་ས་སྐྱོབ་རོགས་ཞེས་པའི་འབོད་སྐུལ་གྱི་རྩོམ་ཡིག་ཅིག་དྲ་རྒྱའི་ཐོག་ལ་བཏོན་ནས་གནའ་བོའི་གྲོང་ཁྱེར་ལྷ་ས་དེ་རྒྱ་ནག་གཞུང་གི་འཛུགས་བསྐྲུན་འོག་རྩ་མེད་དུ་འགྲོ་རྒྱུའི་ཉེན་ཁ་ཡོད་པ་དེ་ལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འབྲེལ་ཡོད་ལས་ཁུངས་སོགས་ཀྱིས་དོ་སྣང་ཡོང་བའི་འབོད་བསྐུལ་ཞུས་ཡོད་པའི་སྐོར་པ་སངས་དབྱངས་སྐྱིད་ལགས་ནས་ཕྱོགས་སྒྲིག་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།
ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།
XS
SM
MD
LG