ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༤/༠༢/༢༩

བོད་རྒྱའི་འབྲེལ་མོལ་ལ་ཀུན་གྱིས་འགན་ཁུར་ལེན་དགོས་པའི་ནན་སྐུལ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་རྒྱའི་འབྲེལ་མོལ་ལ་ཀུན་གྱིས་འགན་ཁུར་ལེན་དགོས་པའི་ནན་སྐུལ།

༄༅།། ཟླ་༡༢་པའི་ཚེས་༨་ཉིན་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གི་ཚོགས་ཁང་དུ་རྩོམ་པ་པོ་ཤེས་རབ་དར་རྒྱས་ཀྱིས་བརྩམས་པའི་དྲུག་དང་དྲུག་ཅུའི་ལམ་སྣེ་ན་འཁྱོར་བའི་བོད་རྒྱའི་འབྲེལ་མོལ་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་དབུ་འབྱེད་གནང་ཡོད་ཅིང་། དཔེ་དེབ་དེའི་བརྗོད་བྱ་ནི་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པ་ཆེན་མོ་དང་རྒྱལ་མཆོག་སྐུ་ཕྲེང་བདུན་པའི་སྐབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གལ་གནད་ཅན་དང་རྒྱལ་དབང་བཅུ་གསུམ་པའི་སྐབས་སུ་རྒྱལ་ཁབ་གཞན་ལ་སྩལ་བའི་བཀའ་ཡིག བོད་རྒྱའི་འབྲེལ་མོལ་གྱི་བྱུང་རིམ་དང་ལོ་ཚིགས་སོགས་འཁོད་ཡོད་པའི་སྐོར། བཞུགས་སྒར་རྡ་རམ་ས་ལ་ནས་འདི་གའི་གསར་འགོད་པ་བསྟན་འཛིན་དབང་འདུས་ལགས་ཀྱིས་བཏང་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་གསན་རོགས་གནང་།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG