ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༣/༡༢/༠༡

འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་འགན་འཛིན་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་པའི་ལས་འགུལ།


༄༅།། ཉེ་ཆར་མཉམ་འབྲེལ་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་མི་ཤཱེལ་བྷེ་ཆི་ལེ་རྒྱ་ནག་དང་ཞིན་ཅང་ལ་གཟིགས་ཞིབ་ཏུ་ཕེབས་པའི་རྗེས་སུ་ཡུ་གུར་མི་དམངས་ཀྱིས་དཀའ་སྡུག་མྱོང་བཞིན་པ་རྣམས་གླེང་སློང་ཤུགས་ཆེན་པོ་བྱས་མེད་སྟབས ད་ལྟ་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ཚོགས་པ་༢༣༠་ཐམ་པས་རྒྱལ་ཚོགས་ཀྱི་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང་ལྷན་ཁང་གི་འགན་འཛིན་གྱིས་རང་གི་ལས་གནས་ནས་དགོངས་པ་ཞུ་དགོས་ཞེས་ངོ་རྒོལ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པའི་སྐོར། ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་དང་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་གནང་གི་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

XS
SM
MD
LG