ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཕུར་བུ། ༢༠༢༣/༡༡/༣༠

བུད་མེད་མང་པོ་ཞིག་སུད་སི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ལ་འདེམས་ཐོན།


༄༅།། ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སུད་སི་དང་ལིཀ་ཆི་ཏན་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་༡༨་པའི་འཐུས་མི་རྣམས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་སྐབས་དེར་སྔར་དང་མ་འདྲ་བར་བུད་མེད་མང་པོ་ཞིག་འོས་འདེམས་བྱུང་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཚོགས་གཙོ་ཡང་བུད་མེད་ཅིག་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐོར། རྒྱལ་མཚན་ཚེ་རིང་གིས་འབྲེལ་ཡོད་མི་སྣར་བཅར་འདྲི་ཞུས་ནས་གནས་ཚུལ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་བྱས་པ་ཞིག་སྙོན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་རེད།།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG