ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་པ་སངས། ༢༠༢༤/༠༢/༢༣

བུད་མེད་མང་པོ་ཞིག་སུད་སི་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་ལ་འདེམས་ཐོན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

༄༅།། ཡུ་རོབ་རྒྱལ་ཁབ་སུད་སི་དང་ལིཀ་ཆི་ཏན་ས་གནས་འཐུས་ཚོགས་སྐབས་༡༨་པའི་འཐུས་མི་རྣམས་འོས་འདེམས་བྱས་པའི་སྐབས་དེར་སྔར་དང་མ་འདྲ་བར་བུད་མེད་མང་པོ་ཞིག་འོས་འདེམས་བྱུང་ཡོད་པར་མ་ཟད། ཚོགས་གཙོ་ཡང་བུད་མེད་ཅིག་འདེམས་ཐོན་བྱུང་ཡོད་པའི་སྐོར།

ལེ་ཚན།

ལེ་ཚན་ཁག
XS
SM
MD
LG