ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༤/༠༤/༡༧

རྒྱ་གར་ཨམ་བྷ་ལའི་བོད་མིའི་དགུན་ཚོང་ཁྲོམ་རར་མེ་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

སྤྱི་ཟླ་ ༡ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་གྱི་ཞོགས་པའི་ཆུ་ཚོད་ ༣།༣༠ ཙམ་ལ་རྒྱ་གར་བྱང་ཕྱོགས་ཨམ་བྷ་ལ་རྒྱལ་སའི་ནང་ཡོད་པའི་བོད་མིའི་དགུན་ཚོང་ཁྲོམ་རར་མེ་སྐྱོན་ཚབས་ཆེན་ཞིག་བྱུང་བའི་དབང་གིས་ཁྲོམ་ར་ཡོངས་རྫོགས་མེས་བསྲེགས་པའི་གནས་ཚུལ་ཐོན། དགུན་ཚོང་ཁྲོམ་ར་དེ་རུ་ཀུ་ལུ་དང་། མན་དྲི། སོ་ལན་སོགས་ཀྱི་བོད་མི་དགུན་ཚོང་བའི་ཚོང་ཁང་༢༡ ཡོད།།

XS
SM
MD
LG