ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་སྲིད་འཛིན་འོས་བསྡུའི་མཐའ་མའི་ངེས་གཏན་དང་ཟིང་ཆ།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཨ་རིའི་གྲོས་ཚོགས་ཀྱི་ཚོགས་ཁང་དུ་གྲོས་ཚོགས་གོང་འོག་གཉིས་ཀ་འཚོག་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་ངོ་རྒོལ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ལས་རིམ་ལ་གཏོར་བརླག་བཏང་ནའང་། གྲོས་ཚོགས་འཐུས་མི་རྣམས་ཀྱིས་འོས་འདེམས་འཐུས་ཚོགས་ཀྱི་འོས་ཤོག་ལ་མཐའ་མའི་གྲངས་བཤེར་བྱས་ནས་ཇཱོ་བྷ་ཌན་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་མཁན་ཡིན་པ་གསལ་བསྒྲགས་བྱས་པའི་དོན་སྙིང་སོགས་ཀྱི་ཐད་བགྲོ་གླེང་ཞུས།།

དཔྱད་བརྗོད་ལ་བལྟ།

XS
SM
MD
LG