ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

བོད་མདུན་ངོས་སུ་འཇོག་པའི་གལ་གནད།


ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།

ཐེངས་འདིའི་ཀུན་གླེང་ལས་རིམ་ལ་བོད་ཀྱི་སྲིད་བྱུས་ཉམས་ཞིབ་ཁང་གིས་བོད་མདུན་ངོས་སུ་འཇོག་ཅེས་པའི་བརྗོད་གཞིའི་ཐོག་ཏུ་ཉམས་ཞིབ་པའི་བགྲོ་གླེང་ཞིག་ཚོགས་ཤིང་། དམིགས་བསལ་གྱི་དུས་དེབ་ཅིག་ཀྱང་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་ནས་བོད་ཀྱི་གནད་དོན་ནི་བོད་པ་རང་གིས་གླེང་སློང་བྱ་རྒྱུའི་གནད་འགག་སོགས་ལ་བགྲོ་གླེང་ཞུས་ཡོད།

XS
SM
MD
LG