ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ཟླ་བ། ༢༠༢༤/༠༣/༠༤

བཙོན་ཁང་དུ་དཀའ་སྡུག་མྱངས་པའི་བོད་པའི་བུད་མེད་དགུའི་ལོ་རྒྱུས།


༄༅།། རྒྱལ་སྤྱིའི་བོད་དོན་ལས་འགུལ་ཁང་གིས་ལྕགས་ཐག་འོག་གི་བོད་ཅེས་བོད་པའི་བཙུན་པ་དགུའི་ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་དཔེ་དེབ་གསར་པ་ཞིག་དབྱིན་བོད་གཉིས་སུ་དཔར་འགྲེམ་བྱས་ཡོད་ཅིང་། དཔེ་དེབ་འདིར་དེ་སྔོན་རྒྱ་ནག་གི་བཙོན་ཁང་དུ་ལོ་མང་རིང་སྡུག་སྦྱོང་མནར་གཅོད་མྱོང་མཁན་བཙུན་པ་དགུའི་ལོ་རྒྱུས་དང་དཀའ་སྡུག་ཁག་ཕྱིར་དྲན། རྒྱ་གཞུང་གི་བདེ་འཇགས་མི་སྣ་ཚོས་བཙུན་མ་དེ་ཚོར་དྲག་གནོན་དང་དམ་དྲག་ཇི་ལྟར་བྱས་ཀྱང་སྙིང་སྟོབས་ཞུམ་པ་མེད་པར་བཙོན་ཁང་དུ་ཞི་བའི་ངོ་རྒོལ་གྱི་ལས་འགུལ་སྤེལ་བ། དེ་བཞིན་ཁོ་ཚོའི་ལུས་སེམས་གཉིས་ཀྱི་དཀའ་སྡུག་དང་རེ་བ། རྒྱལ་ཞན་གྱི་ལྟ་བ་གཞས་སུ་ཇི་ལྟར་བཏང་མིན་རྣམས་འཁོད་ཡོད་པ་སོགས་ཀྱི་སྐོར། རིག་འཛིན་གྱིས་གནས་ཚུལ་སྙན་སྒྲོན་ཞུ་རྒྱུ་རེད།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG