ངོ་འཕྲད་བདེ་བའི་དྲ་འབྲེལ།

གཟའ་ལྷག་པ། ༢༠༢༣/༡༢/༠༦

རྒྱ་ནག་གཞུང་གིས་ཐ་ལི་བྷན་ལ་མཛེས་རྒྱན་སྤྲས་པ།


ཐ་ལི་བྷན་གྱི་ཚོགས་པས་ཨབ་གྷན་སི་ཐན་གྱི་སྲིད་དབང་བཟུང་པའི་རྗེས་སུ་རྒྱ་གཞུང་གི་ཕྱི་འབྲེལ་མི་སྣས་ཐ་ལི་བྷན་གྱི་སྒྲིག་འཛུགས་ལ་མཛེས་རྒྱན་སྤྲས་ཏེ་བཟང་ཕྱོགས་ཀྱི་གདེང་འཇོག་བྱས་ཤིང་། ཐ་ལི་བྷན་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་གནས་སྟངས་ཡར་རྒྱས་ཡོང་རྒྱུའི་རེ་བ་ཡོད་སྐོར་དང་། མ་འོངས་པའི་དངོས་ཡོད་གནས་ཚུལ་ལ་བལྟས་ནས་ཕྱི་འབྲེལ་ལས་དོན་སྤེལ་རྒྱུ་ཡིན་པ་སོགས་ཀྱི་གཏམ་བརྗོད་སྤེལ་ཡོད་པའི་སྐོར་དཀོན་མཆོག་དོན་གྲུབ་ལགས་ཀྱིས་ཕྱོགས་བསྒྲིགས་ཞུས་པ་ཞིག་གསན་རོགས་གནང་།

ཐད་ཀར་ཕབ་ལེན་གྱི་དྲ་འབྲེལ།


XS
SM
MD
LG